Reglement

  • Bij inschrijving 2 x lesgeld voldoen + eenmalig € 5,= administratiekosten. *
  • Het lesgeld wordt maandelijks berekend en dient vooruit op de eerste les van de
    maand contant te worden voldaan.
  • Bij ziekte, vakantie of verhindering GEEN ontheffing van betaling van het lesgeld
  • Opzeggen: schriftelijk met 1 maand opzegtermijn.
  • De school is niet aansprakelijk voor blessures en achtergebleven voorwerpen.
  • Op de sportschool wordt Nederlands gesproken.

* Bel voor de actuele lesgelden – meerprijs voor het volgen van diverse lessen in overleg met W.P. Wiersma